งานสัปดาห์วิชาการ

การประปานครหลวงประจำปี 2561

แผนที่ติดต่อสอบถาม

ณ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง วันที่ 10 - 12 กรกฎาคม 2561

สถานที่ติดต่อ

อาคารสำนักงานใหญ่การประปานครหลวง เลขที่ 400 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 
โทรศัพท์ติดต่อ 02 504 0123 ต่อ 1671-1675

© Copyright 2018 - Metropolitan Waterworks Authority - All Rights Reserved.