แผนที่ติดต่อสอบถาม

สถานที่ติดต่อ

อาคารสำนักงานใหญ่การประปานครหลวง เลขที่ 400 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

โทรศัพท์ติดต่อ

02 504 0123 ต่อ 1614, 1623,1671, 1672